Vi måler om det er farlige berøringsspenninger på et anlegg!

NordiConsult - Våre fagfolk har tidligere bygd linjer og vet hva man skal se etter når man skal finne avvik.

NordiConsult måler ulike anleggsdeler for å se om anlegget er godt nok jordet, og for å se om det er noen farlige berøringsspenninger rundt anlegget. Skadelige berøringsspenninger er farlig for de som jobber med anlegget, men også for lokalbefolkningen. Det er derfor viktig at det gjennomføres jordplatemåling.

Jording og Overspenningsvern

Jording og overspenningsvern er viktige sikkerhetskomponenter i nettet. Jordingssystemet skal utføres slik at man får et varig og velfungerende system i hele anleggets levetid. Et jordingssystem skal sikre at berøringsspenning er i tråd med forskriftenes krav, samt gi en god avledning til jord for overspenninger.

FEF2006

Eiere av høyspenns anlegg er pålagt å dokumentere jordelektroder pr. tiende år. DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, har fastsatt forskrift om Elektrisk forsyningsanlegg, FEF 2006, som handler om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Formålet med forskriften er at  elektriske forsyningsanlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier og samtidig ivaretar den funksjonen de er tiltenkt.

Jordplatemåling siden 2015

NordiConsult har jobbet med jordplatemåling siden 2015 og er foretrukket som leverandør basert på vår metode, våre erfarne montører og tilknytning til forskningsmiljøer.

Ønsker du å motta tilbud og informasjon på hvordan vi kan bistå med jordplatemåling, linjeinspeksjon eller råtekontroll – Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

NordiConsult AS – Full Kontroll Over Hele Linja!