NordiConsult er Miljøfyrtårn

NordiConsult går nå foran og tar miljøansvar sammen med 8713 virksomheter i Norge.
Miljøfyrtårn er det mest brukte miljøsertifikatet i Norge, og du kan søke opp hvilke virksomheter som er sertifiserte her: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/finn-sertifiserte-virksomheter/

Å være Miljøfyrtårnsertifisert innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere miljøbelastningen.

NordiConsult utfører linjeinspeksjoner på stolper og linjer. Kontrollen gjennomføres ved å sjekke og kartlegge tilstanden på master og anleggs deler, alt fra råtekontroll, linjeinspeksjon, kontroll av kabelskap, søknad om fellesføringer, toppkontroll med drone og jordplatemåling. Vi sørger for å ha full kontroll over hele linja.

NordiConsult bidrar til vesentlig innovasjon i bransjen med utvikling av nyskapende teknologi for linjeevaluering. Teknologien er et viktig bidrag for miljø og bærekraft, og medfører vesentlige besparelser for nettselskaper og har positiv effekt på ytre miljø. Vår metode innebærer at vi øker levetiden både for stolper og linjer. NordiConsult utsetter utskiftning av stolper.

Vi jobber systematisk med miljøtiltak i vår arbeidshverdag blant annet ved å benytte fremkomstmidler slik som sykkel og fremkomst til fots ute i felt. Det minimale avfallet vi har fraktes tilbake til kontor og lager for kildesortering. Vi sørger for nødvendig kursing og opplæring av alle ansatte og innleide konsulenter og avholder årlige HMS-seminar. Vi støtter FNs Bærekraftmål mot 2030 ved å rette fokus på verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaforandringene.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og innleide ressurser. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet.

Du kan lese mer om NordiConsult, klima og miljø i vår rapport.

Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel

For hvert år leverer vi en klima- og miljørapport som tilgjengeliggjøres ved forespørsel. I rapporten vil du finne status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en fremdriftsplan for ytterligere forbedring av våre miljøprestasjoner.

Kontakt daglig leder Kristian Mjølnerød for tilgjengeliggjøring av rapporten: km@nordiconsult.com