Linjeinspeksjon og råtekontroll

NordiConsult er et tredjeparts uavhengig inspeksjons selskap. Grunnen til at du som nettsjef eller driftsleder, skal bruke NordiConsult linjeinspeksjon er fordi vi er å anse som spesialister. Vi leverer ekspertise innen råtekontroll, jordplatemåling, linjeinspeksjon, måling av fiberstyrke og utregning av dimensjonerende krefter inne fellesføring.
 

I 16 år har vi kontrollert over 1 million stolper. Alt fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør. Vi har til og med vært på Svalbard. Vi har vært absolutt over hele Norge.

 

Vi holder kurs, driver opplæring og fungerer i tillegg som rådgiver i fagfeltet. NordiConsult står sentralt i videreutvikling av faget, og er tidlig ute med å tilby nye metoder og kunnskap.

Linjeinspeksjon hos NordiConsult innebærer:

• Tilstands- og råtekontroll av linjer bygd med tremaster
• Måling av fiberstyrke stolper
• Fellesføring – Kontroll og utregning dimensjonerende krefter
• Visuell toppkontroll
• Råtekontroll av linjer bygd med tremaster
• Årlig befaring av strømførende linjer
• Tilstandskontroll av stål- og betongmaster med visuell toppkontroll
• Tilstands- og toppkontroll ved hjelp av drone
 

«Fordi vi har full kontroll, kan vi tilby våre oppdragsgivere det samme 
– over hele linja!» 

 

Daglig leder Kristian Mjølnerød, NordiConsult, 
Email: km@nordiconsult.com
Mobil: 93441563