Produkter & tjenester

LINJEINSPEKSJON

NordiConsult har 12 års erfaring innen opplæring, rådgivning, inspeksjon og evaluering av strømførende linjer.

JORDPLATEMÅLING

Vi gjennomfører måling av overgangsmotstand/ jordplatemålinger med den metoden du ønsker.

KURS & OPPLÆRING I RÅTE & TILSTANDSKONTROLL

NordiConsult har siden 2008, gjennomført kurs i råte – og tilstandskontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf.

TOPPKONTROLL VED HJELP AV DRONE

Med vår samarbeidspartner Andøya Space Center (ASC), har Nordiconsult de siste årene gjennomført en rekke toppkontroll-inspekjoner.

EVALUERING AV BILDER

NordiConsult har utviklet et bilde evaluerings program. Programmet tar imot bilder etter toppkontroll tatt med Drone eller Helikopter.

KVALITETSSIKRING

NordiConsult har et etablert HMS system som kan forevises ved behov. HMS systemet er en daglig del av vårt totale kvalitetssikringssystem.

FORSKNING & UTVIKLING

NordiConsult er medlem av REN, og deltar også i to forsknings/innovasjonsprosjekter.

PLANLEGGING/DESIGN AV LINJER

Vi har vi tre ansatte som daglig arbeider med å designe og planlegge linjer