Produkter & tjenester

LineXplorer Tjeneste av NordiConsult

LINEXPLORER

En ny metode og en programvare for linjeevaluering. LineXplorer løfter linje inspeksjon opp til nye dimensjoner og presenterer besparelser netteier tidligere ikke kunne identifisere.

LINJEINSPEKSJON

NordiConsult har siden 2005 gjennomført opplæring, rådgivning, inspeksjon og evaluering av strømførende linjer.

JORDPLATEMÅLING

Vi gjennomfører måling av overgangsmotstand/ jordplatemålinger med den metoden du ønsker.

KURS & OPPLÆRING I RÅTE & TILSTANDSKONTROLL

NordiConsult har siden 2008, gjennomført kurs i råte – og tilstandskontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf.

TOPPKONTROLL VED HJELP AV DRONE

Med vår samarbeidspartner Andøya Space Center (ASC), har Nordiconsult de siste årene gjennomført en rekke toppkontroll-inspekjoner.

EVALUERING AV BILDER

NordiConsult har utviklet et bilde evaluerings program. Programmet tar imot bilder etter toppkontroll tatt med Drone eller Helikopter.

KVALITETSSIKRING

NordiConsult har et etablert HMS system som kan forevises ved behov. HMS systemet er en daglig del av vårt totale kvalitetssikringssystem.

FORSKNING & UTVIKLING

NordiConsult er medlem av REN, og deltar også i to forsknings/innovasjonsprosjekter.