Derfor tar vi toppkontroll med drone

Toppkontroll? Glem de gamle metodene. Drone har tatt over som vårt viktigste verktøy når vi skal sjekke forholdene i høyden på en effektiv måte. Med vår samarbeidspartner Andøya Space Center (ASC), har Nordiconsult de siste årene gjennomført en rekke toppkontroll-inspeksjoner på distribusjons- og regionalnettet. Drone-kontrollene gir meget bra resultater, med gode og presise data, og vi kommer til på steder hvor man ikke kan operere med helikopter. Det blir mulig å ta bilder fra alle kanter av mastepunktet – og man utsetter ikke folk i nærområdet for støy og unødvendig fare.

Etter toppkontroll

Etter toppkontrollen lastes bildene ned i vårt evalueringsprogram, NordiConsult Express. Bildene blir så knyttet opp til mastepunktene, og nå kan montører/ inspektører evaluere bildene i henhold til normer for toppkontroll.

Dette kan vi tilby gjennom vårt samarbeid med ASC:

• Årlig topplinjeinspeksjon,
• 10 årlige toppkontroller
• Tilvekstbefaring av vegetasjon
• Inspeksjon av damanlegg, rørgater, m.m.


ASC bruker fullformatkamera som gir bilder med høy oppløsning, slik at alle nødvendige detaljer vises. I tillegg benyttes IR-kamera til visse formål.

Andøya Space Center

Andøya Space Center (ASC) har droner av forskjellige størrelser, både for sivile og militære formål. ASC har lang erfaring med avanserte droneoperasjoner og med operasjoner i arktisk klima.

https://www.andoyaspace.no/