HMS System

NordiConsult har et etablert HMS system som kan forevises ved behov. HMS systemet er en daglig del av vårt totale kvalitetssikringssystem. Vi gjennomfører og gjør løpende risikovurderinger på hver prosjekt. Jevnlig evaluerer eksterne konsulenter NordiConsult sine sikkerhetsprosedyrer

Prosjekt administrasjon og kvalitetssikring

Alt prosjektarbeid i NordiConsult følger en prosjektplan. Den beskriver hvordan prosjektet skal planlegges, utføres, overvåkes og avsluttes. Det vil bli lagt en spesifikk prosjektplan for hvert enkelt prosjekt, hvor fremdrift blir fulgt opp

Faglærte egne montører/ inspektører

Våre inspektører/ montører har utdannelse og erfaring som elektromontører. I tillegg har flere utdanning og erfaring i planlegging (linjedesign) og bygging av linjer. Det innebærer at de har lang erfaring i å evaluere og arbeide på linjer. NordiConsult sine montører/ inspektører dekker kompetansekravene til de kunder som ønsker en kvalitativ god inspeksjon.

Kvalitetsstyring og sikring av data

For oss er det vesentlig at inspektørene, arbeidsformenn og prosjektledelse umiddelbart kan kvalitetssikre innhold og fremdrift på målinger og kontroller. Vi har derfor utviklet effektive IT løsninger i felt, og bygd opp et eget kvalitetssikrings- og rapportprogram, NordiConsult Express.

NordiConsult Express er en mottaksdatabase som gir NordiConsult mulighet til å kvalitetssikre data gjennom hele prosjektet; Fra vi mottar GPS posisjoner og objekt ID fra kunden til de kvalitetskontroller som gjøres underveis i prosjektet til ferdig levert data i kundens Format

Sellicha

NordiConsult er godkjent og verifisert i Sellicha.

ILO konvensjonen

NordiConsult aksepterer ILO konvensjonen nr 94 om arbeidsklausuler i offentlig arbeidskontrakter. Alle arbeidskontrakter vil bli presentert oppdragsgiver ved kontraktinngåelse.