Kurs i råte- og tilstandskontroll av linjer

NordiConsult har siden 2008, gjennomført kurs i råte – og tilstandskontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf.
 

Kurset er for montører, men også for personer innen plan, drift og analyse. Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser i felt.

 

Målet er å øke sikkerheten for de som arbeider i felt, samt øke forståelse for hvor viktig det er å hente inn korrekt informasjon fra felt og hvordan man skal tolke disse dataene.

Kurset tar for seg:

•Hva sier forskriftene?
•Når dømmer vi ut en stolpe?
•Begreper som reststyrkeverdi og restlevetid på stolper.
•Kjerneråte, skallråte, hakkespetthull, mekaniske skader – hvordan evaluerer vi dette?
•Hvordan finner vi råte?
•Når er det farlig å klatre?
•Banke metoden og bruk av instrumentet resistograf.
•Evaluering av mastepunktet.
 
Kurset benytter REN, Sintef Elforsk og NordiConsult sin spesialkompetanse som basis for innholdet i kurset.