NordiConsult på forsiden av Energiteknikk

Metode er helt avgjørende for resultatet

Intervjuet i Energiteknikk handler om hvordan mangelfull råtekontroll kan føre til flere ulykker. Grunnet lite effektive metoder og mangelfull råtekontroll, er det råteangrep på et stort antall kraftlinjestolper som ikke blir avdekket. I Norge er Energiselskapene pålagt å utføre råtekontroll på alle kraftlinjestolper hvert tiende år. Metode for råtekontroll er helt avgjørende for resultatet.

I dette innlegget deler vi et utdrag fra artikkelen i siste utgave av Energiteknikk. For å lese hele artikkelen anbefaler vi deg å følge denne linken; Energiteknikk – Fagbladet for energibransjen.

Fra Energiteknikk:

«Advarselen kommer fra en av landets fremste eksperter på tilstandskontroll av trestolper, administrerende direktør Kristian Mjølnerød i inspeksjonsselskapet NordiConsult AS.

Han peker på at det finnes et stort antall trestolper rundt om i kraftnettet som er hardt angrepet av råte, men uten at dette blir avdekket, fordi tilstandskontrollen er mangelfull og det blir brukt metoder som er lite effektive.

NordiConsult kontrollerer hvert år om lag 100 000 trestolper etter oppdrag fra nettselskaper og Telenor.

Ut fra våre erfaringer fra råtekontroller kan vi si at vi jevnt over finner skader på 10-12 prosent av alle lavspentstolpene, og at 5-6 prosent har så mye råte at de blir dømt ut og får klatreforbud. Men vi har også tilfeller der det står verre til, sier Mjølnerød. Han legger til at det finnes 2,5-3 millioner lavspentstolper her i landet. Av disse er om lag 100 000 allerede dømt ut og fått klatreforbud. Det betyr at det trolig står igjen 50 00 – 80 000 potensielle «ulykkesstolper» med råteangrep som ikke er avdekket gjennom kontroller og gitt klatreforbud.

– Et utdrag fra Energiteknikk, fra intervju med daglig leder Kristian Mjølnerød om råtekontroll.

Om du vil vite mer om råtekontroll og våre metoder kan lese disse artiklene:

Ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød, om du ønsker å lære mer om vår metode å se hvordan NordiConsult kan bistå: km@nordiconsult.com.

NordiConsult – Full Kontroll Over Hele Linja