Om Råtekontroll

Hva er råtekontroll?

Råtekontroll inngår som en lovpålagt oppgave som nettselskapene må gjennomføre hvert tiende år. Råtekontroll må utføres på alle kraftlinjestolper, riktig metode er vesentlig for resultatet. Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen, dette gjør vi ved at vi starter med å bruke en hammer for å høre etter og kjenne etter om stolpen er svak. Deretter bruker vi et tysk måleinstrument, en resistograf, som har et bor som er 3 mm tynt. Vi borer gjennom stolpen i 30 graders vinkel. Dersom vi finner råte gjentas denne prosessen på flere steder på stolpen. Resistografen gir oss et avstøp av stolpen, slik at vi kan se hvor mye råte som er innvendig noe som er den største utfordringen. 

Reststyrkeverdi

Når vi har avdekket hvor mye råte som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har. På denne måten kan tele- og nettselskap som er våre kunder, vite hvor skadet stolpen er og om stolpen skal kategoriseres med «klatreforbud», eller når det må byttes ut. Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med ulik reststyrkeverdi og kategoriseres den, slik at sikkerhet og vedlikehold overholdes i samsvar med REN.

I denne filmen møter du daglig leder i NordiConsult, Kristian Mjølnerød, som forteller om råtekontroll. Ta kontakt dersom du ønsker å lære mer om våre metoder; km@nordiconsult.com