Dårlig råtekontroll kan gi flere ulykker

Artikkelen er hentet fra siste utgave av Energiteknikk av Stein Arne Bakken. Et intervju med NordiConsult om råtekontroll.

Det blir mer arbeid i master når mye fiberkabler skal legges i kraftnettet. Mange trestolper er angrepet av råte og farlige å klatre i, uten at det blir oppdaget.

Advarselen kommer fra en av landets fremste eksperter på tilstandskontroll av trestolper, administrerende direktør i Kristian Mjølnerød i inspeksjonsselskapet NordiConsult AS.

Han peker på at det finnes et stort antall trestolper rundt om i kraftnettet som er hardt angrepet av råte, men uten at dette blir avdekket, fordi tilstandskontrollen er mangelfull og det blir brukt metoder som er lite effektive.

NordiConsult kontrollerer hvert år om lag 100.000 trestolper etter oppdrag fra nettselskaper og Telenor.

– Utfra våre erfaringer fra råtekontroller kan vi si at vi jevnt over finner skader på 10-12 prosent av alle lavspentstolpene, og at 5-6 prosent har så mye råte at de blir dømt ut og får klatreforbud. Men vi har også tilfeller der det står verre til, sier Mjølnerød.

Han legger til at det finnes 2,5-3 millioner lavspentstolper her i landet. Av disse er om lag 100.000 allerede blitt dømt ut og fått klatreforbud. Det betyr at det trolig står igjen 50.000-80.000 potensielle «ulykkesstolper» med råteangrep som ikke er blitt avdekket gjennom kontroller og gitt klatreforbud.

Administrerende direktør Kristian Mjølnerød i NordiConsult. Foto: Andreas Kjellmann / NordiConsult.

Søknader om fellesføring

Ifølge Mjølnerød har de største nettselskapene mottatt søknader fra fiberselskaper om såkalt fellesføring som omfatter opptil 18.000 stolper, og han anslår at det for hele landet kan bli snakk om å strekke fiberkabel i over 100.000 stolper.

– Etter hvert som søknadene om fellesføring blir godkjent, vil vi få en betydelig arbeidstrafikk i mange master rundt om i nettselskapene. Det er de horisontale kreftene som er kritisk for stolpene, og de oppstår ved at fiberselskapet sender montører opp i stolpene for å strekke linjer. Dersom en trestolpe er sterkt angrepet av råte, spesielt nederst og under jorden, kan en slik horisontal belastning føre til at stolpen knekker. Da er ulykken ute.

.

.

.

Store ulikheter

– Nettselskapene er pålagt å inspisere mastene jevnlig og foreta råtekontroller, slik at de utsatte stolpene blir «dømt ut» og merket med en hvit ring som innebærer klatreforbud?

– Vi ser store forskjeller mellom nettselskap som har gode kontrollrutiner for å avdekke råte og selskap som ikke har det. Det finnes nettselskap som ikke gjennomfører systematisk kontroller av lavspentstolper, der faren for slike ulykker er størst, sier Mjølnerød.

Han legger til at den største utfordringen ligger i at montører som arbeider og klatrer i stolper, ikke har riktig redskap og god nok kunnskap til å kunne avdekke innvendig råte i trestolper under jorden. Mange entreprenørselskap og netteiere bruker metoder som er udaterte.

Tegningen viser hvordan råte typisk har angrepet en stolpe, over og under bakken. Ill: NordiConsult.

Mangel på kompetanse

– Vi opplever også at de som gjennomfører kontroll av master og skal beregne dimensjonerende krefter i forbindelse med søknader om fellesføring, ikke har kompetanse til å kontrollere og identifisere råte i trestolper.

Mjølnerød forteller at deres linjeinspektører nylig oppdaget at noen hadde klatret i en stolpe få dager før de skulle gjennomføre tilstandskontrollen. Det viste seg at stolpen hadde en reststyrkeverdi på bare 42 prosent, noe som tilsier at stolpen skulle vært dømt ut og hatt klatreforbud for 10-20 år siden.

Bruker utdatert metode

Mjølnerød reagerer på at nettselskap fortsatt bruker den utdaterte «hammer-metoden» for å undersøke om stolpen er dårlig. I utgangspunktet er det greit å bruke hammer, men da må inspektøren følge opp ved å benytte et motstandsbor for å avdekke omfanget av råte innvendig i stolpen.

– Uten å bruke bor i tillegg, blir kontrollen meningsløs. Det er ikke mulig å høre om det er råte innvendig, under jorden, ved å slå på stolpen med hammer, understreker Mjølnerød.

– Det er ingen av våre inspektører som bare ville brukt hammer og godkjent en stolpe. Men hvis du borer i stolpen med et motstandsbor med 45 graders vinkel ned under jordbåndet, vil du umiddelbart oppdage om det er omfattende råte. Ikke minst ved kontroll av gamle stolper er dette viktig.

Skjer under linjeriving

– Hva vet man om ulykker der montører ramler ned fordi stolper knekker?

– Som regel skjer slike ulykker i stolper i lavspentnettet, gjerne under riving av linjer. Da vil det oppstå endring av de horisontale kreftene som gjør at stolper kan knekke dersom de er hardt angrepet av råte, spesielt under jordsmonnet. I mange tilfeller klatrer montører i stolper uten å være klar over at de er svekket av råte, men det kan også være at de mangler gode nok redskap for å kunne avdekke dette.

Mjølerød legger til at de som profesjonelle innenfor råtekontroll av stolper, opplever at denne kompetansen er på vei til å dø ut, samtidig som montørene mangler verktøy i for å kunne avdekke råte i stolper under jordsmonnet.

Dårlig tegn

Det er viktig at de ansvarlige i nettselskapene og montører som skal arbeide i mastene, sjekker hva som finnes av metoder og hvilke de selv bruker for å avdekke omfanget av råte innvendig i en stolpe om lag 30 centimeter under jorden. Hvis svaret er at de kun bruker hammer for å høre om det er råte, ville jeg tatt det som et svært dårlig tegn.

Mjølnerød råder nettselskap som skal rive eller bygge om linjer, om å gjennomføres en skikkelig råte- tilstandskontroll med motstandsbor i forkant. I forbindelse med søknader om fellesføring, bør det gjøres på de aktuelle stolpene dersom dette ikke er gjort de siste årene.

Ifølge inspeksjonsselskapet NordiConsult er det et stort antall trestolper i lavspentnettet som er så mye angrepet av råte at de kan være farlige å klatre i.

Om du vil vite mer om råtekontroll og våre metoder kan du lese disse artiklene:

Ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød, om du ønsker å lære mer om vår metode å se hvordan NordiConsult kan bistå: km@nordiconsult.com

NordiConsult – Full Kontroll Over Hele Linja