Årlig seminar for NordiConsult

Hvert år gjennomfører NordiConsult et faglig seminar for samarbeidspartnere og ansatte. I år har vi tilbragt to dager på The Hub Clarion i Oslo, der vi har blitt faglig utfordret og inspirert gjennom workshops, foredrag og viktige faglige diskusjoner! NordiConsult er et tredjeparts linjeinspeksjonsselskap som jobber mot å være premissleverandør i flere av våre fagområder. Vi er innovative og består av et faglig tungt miljø både innen forskning, teknologi, metode og arbeid ute i feltet. Vårt mål er å være det beste uavhengige inspeksjonsselskapet i vårt fagfelt.

Når setter vi selskapet i beredskap?

NordiConsult arbeider absolutt over hele landet og har derfor en omfattende risikovurdering før hvert prosjekt. En naturlig del av seminaret var derfor stort fokus på HMS, miljø og sikker jobb analyse.

.

Vår samarbeidspartner Dynabyte Consulting AS ved Halvor Timen Rollag var en sentral bidragsyter med fokus på HMS og kvalitetsstyring i et systemperspektiv. Vi jobbet i workshops og opplevde stort engasjement rundt sikker jobb analyse. Daglig leder Kristian Mjølnerød holdt, i tillegg til flere spennende innlegg om fremtid og utvikling, en viktig debatt med Dynabyte Consulting om HMS og måling av risiko. Workshops bidro i å skape godt engasjement, og sørget for at vi fikk avdekket mange viktige detaljer og kartlegging fra inspektørene i feltet. Blant emnene som skapte stort engasjement var;  Når setter vi selskapet i beredskap? Hvor mange timer skal vi vente på en kollega som ikke har sjekket inn hjemme fra fjellet, når vi ikke får tak i han?

.

NordiConsult skal bli Miljøfyrtårn!

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS presenterte sitt arbeid i forbindelse med NordiConsult sin miljøpolicy, og viktig miljørettet arbeid i samsvar med søknadsprosessen til Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Kriteriene for Miljøfyrtårnsertifiseringen gir viktig verktøy til å jobbe konkret, helhetlig og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene til NordiConsult både innen indre og ytre miljø. NordiConsult har arbeidet med systemene og rutinene i lang tid for å sikre at miljøhensyn i den daglige driften, prosjektene fra start til slutt og de ansattes behov og sikkerhet ivaretas.

NordiConsult Express og datainnsamling

Rejlers AS informerte om NordiConsult Express, datainnsamling, koordinater og systemet.

.

NordiConsult Express, datainnsamling, kundetilrettelegging og markedsføring

Rejlers AS informerte om NordiConsult Express, datainnsamling, koordinater og systemet. Moi Impact Agency AS holdt foredrag om markedsføring og synlighet, og ga innføring i LinkedIn og sosiale medier. Det var fokus på vår strategi, og hvordan vi samlet kan bruke de tilgjengelig verktøyene – for å leve ut vår visjon om å ha Full Kontroll Over Hele Linja – i alle ledd og i alle fagområder.

NordiConsult Express, datainnsamling, kundetilrettelegging og markedsføring

Moi Impact Agency AS holdt foredrag om markedsføring og synlighet, og ga innføring i LinkedIn og sosiale medier.

På bildet til venstre; Jennifer Moi fra Moi Impact sammen med Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting.

Arne Myran fra Telenor Norge AS forberedte oss på den årlige Telenor-kontrollen som vi nå er rigget klare for, og hadde aktuelt og spennende innhold å dele med engasjerte inspektører fra NordiConsult. God kommunikasjon og et godt samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør, gir presise og gode resultater slik at man hele tiden ligger i forkant av utfordringer ute i feltet.

Kundetilrettelegging

Arne Myran fra Telenor Norge AS forberedte oss på den årlige Telenor-kontrollen.

.

Om NordiConsult

Vi er et tredjeparts inspeksjonsselskap, som kontrollerer tele- og energistolper over hele Norge. Vi gjennomfører råtekontroll og mekanisk kontroll av stolpene. Vi sjekker alle avvik, kategoriserer og graderer alle avvik. Vi kontrollerer kabelskap, gjennomfører jordplatemåling og utfører utregninger for fellesføringssøknader.

Kontakt oss

Om du har spørsmål om våre arbeidsmetoder og tjenester, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com. Vi er foretrukken leverandør innen jordplatemåling, linjeinspeksjon, råtekontroll og utregning av fellesføringssøknader.