Våre inspektører om SJA, HMS og arbeidsmiljø

Hvordan er miljøet og samarbeidet mellom inspektører når de jobber i hvert sitt geografiske område?

Hvordan har de det, og hva er det som er viktig for å sørge for at alle inspektørene kommer seg hjem i sikkerhet etter en arbeidsdag ute i et felt som kan by på mange utfordringer?

Vår prioritet er å sørge for inspektørenes sikkerhet og trivsel ute i feltet. Vi har snakket med tre av våre inspektører som lever stolpelivet med NordiConsult. Are, Arild og Kurt jobber som linje- og stolpekontrollører og deler av sin erfaring på jobb. I dag deler vi et kort utdrag fra intervjuet.

Sikker Jobb Analyse er et verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hva som kan møte oss ute i felt.

På bildet til venstre, Geir og Kurt fra NordiConsult.

.

Hva er det som teller for å få en god arbeidsdag ute i feltet?

For at dagen ute i feltet skal bli bra er det viktig med god planlegging, og at du har med alt du trenger for dagen. Verktøy, årsmerker og oppladet utstyr, sier Arild som er linjeinspektør i NordiConsult. Stolpekontrollør Are supplerer med at det er viktig at jobbene er oversiktlige, og mest mulig samlet geografisk.

Hvordan planlegger du før du begynner på et nytt prosjekt?

Jeg med å lage et nytt assignment i NordiConsult Express. Jeg sjekker området i Maps og planlegger område hvor jeg starter opp. Deretter lager jeg en SJA (Sikker Jobb Analyse) for hver dag og ser etter fareområder, sier Arild.

Med stort engasjement forteller Kurt hvordan han påbegynner et nytt prosjekt; – Jeg vektlegger hvor det er greit å bo da det er viktig å bo sentralt i forhold til det geografiske området man skal jobber? Hvilke kant av det geografiske området skal man begynne i? Når dette er avgjort kan man begynne å se på hva som venter en i de forskjellige delene av området. Er det en elv som må krysses? Er det et trafikkert området? Hvordan er terrenget? Alle disse opplysningene er verdifulle for å kunne jobbe effektivt. Om man skal jobbe sammen i ett lag, er det viktig at alle er med i planleggingen, sier Kurt. 

– Jeg sjekker kartet og får en oversikt over veier og området jeg skal gå i, forteller Are og fortsetter; Jeg setter ut sykkelen ca. halvveis i området jeg skal gå, kjører tilbake til start og går mot sykkelen. Slik sparer jeg mye tid. Jeg sjekker nærmeste sted å overnatte, slik at det er kortest mulig å kjøre til området jeg skal jobbe i.

Hva er Sikker Jobb Analyse og hvordan mener du at dette vil gi en tryggere og bedre jobbhverdag?

Arild peker på at det som er viktig med SJA er å se farer, konsekvenser og mulige hendelser som kan oppstå. – Det vil trygge arbeidsdagen når vi fokuserer på en sikker jobb hver dag før jobben starer.

– Sikker jobb Analyse er et verktøy som blir brukt for å få oversikten over eventuell farer som  kan oppstå under arbeid. Det er viktig å bruke litt tid på å tenke på hva som kan skje og at du er klar over eventuelle ulykker. Dette vil gi en tryggere arbeidsdag, forteller Are.

-Sikker Jobb Analyse er et verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hva som kan møte oss ute i felt. Like viktig er det at Sikker Jobb Analyse sikrer at alle har den samme informasjonen om utfordringer, hvordan man skal håndtere dem og hva slags tiltak man skal sette i verk for at uønskede hendelser ikke skal skje.

SJA er også et dokument som gir oversikt over hvilke ressurser vi har til rådighet ute i feltet, dersom en uønsket hendelse skulle skje. F.eks skal Sikker Jobb Analyse inneholde en beskrivelse av hvor man kan finne førstehjelpsutstyr dersom det trengs. Hvordan varslingsrutinene er om noe skjer, og når de skal iverksettes, sier Kurt. 

Kurt legger til at han er opptatt av at Sikker Jobb Analyse ikke kun skal omhandle «de større ulykkene». Statistisk er det de små hendelsene som dominerer. – Hvor dumt er det ikke å ødelegge ett par tre arbeidsdager fordi du ikke brukte skikkelig fottøy, tråkket feil og forstuet ankelen? Om man bruker Sikker Jobb Analyse for å minne seg selv og kollegaene på de små, opplagte tingene så har man fokus også på dette og ikke bare død og fordervelse. 

Hvordan mener du at prosedyren burde være for at NordiConsult skal ha full kontroll på at alle inspektørene kommer seg trygt hjem?

– Å ha en arbeidsgiver som setter HMS  og lignende seriøst, gir for meg en stor trygghet og en følelse av et seriøst firma. Dette er viktig, da man blir «sett», sier Are

Kurt er veldig engasjert og tydelig på at en prosedyre er en «oppskrift på hvordan man gjør en prosess» som skal sørge for at man gjør prosessen likt hver gang. – Ved å utføre prosedyren rett hver gang sikrer man at man oppnår et vellykket resultat hver dag, sier Kurt. Det er en grunn til at piloter har strenge prosedyrer de må igjennom hver eneste gang de skal fly. Det hjelper ikke at man har flydd 100.000 timer, bruker man ikke prosedyren vil det glippe på ett eller annet tidspunkt. Man kan ikke forsikre seg hundre prosent, men man kan minimalisere sjansen for at det går feil. Noe av det viktigste, etter min mening, er at alle involverte deltar aktivt i å skrive SJA og forstår den, legger Kurt til. For å sikre det, må man bygge en kultur der alle blir hørt og tatt på alvor – for alle skal med! 

Det kan ikke være slik at en deltaker i prosjektet brenner inne med noe som vedkommende vil ha med i SJA’en. Er en av kollegaene bekymret for at man kan bli våt på bena så er det reelt og skal tas med på lik linje med at man er redd for å falle utfor et stup. Kurt peker på at man skal skrive det inn, og at man skal diskutere hvordan man unngår å bli våt på bena. Videre er det lett å tenke at «Dette har vi jo skrevet i de 50 foregående SJA’ene så det trenger vi ikke å ta med». Det er da man skal følge prosedyre og ta det med likevel, for da holder man bevisstheten ved like slik piloter gjør. Prosedyrer skal ikke fravikes.

– Å ha en arbeidsgiver som setter HMS  og lignende høyt, gir for meg, en stor trygghet sier Are.

På bildet til høyre, Are, Anti og Frank.

.

Hvordan var det å delta på NordiConsult sitt årlige seminar? Var det noe du syns var ekstra verdifult? 

For Kurt var det verdifullt å delta på NordiConsult sitt årlige seminar da han fikk mer innsikt i NordiConsult, og måten vi jobber på. Kurt startet i selskapet på høsten 2021. Videre forteller han hvor verdifullt han syns det er å bli kjent med kollegaer. Han liker at selskapet har en flat struktur, som gir rom for å påvirke og ta eierskap i jobbene vu utfører. 

– Seminaret var gull verdt, sier Are.  Jeg fikk en mye større faglig opplevelse, nye bekjentskap og en god boost for årets oppdrag. At vi fikk oppdatert system for stolpekontroll var et stort pluss. 

Arild forteller at – Seminaret var veldig bra, men det var nok noe presset tidsmessig. Hyggelig å få treffe nesten alle som jobber i NordiConsult. Det var bra med skikkelig gjennomgang av reststyrkeverdi og bruk av tabeller!

Vi er innovative og jobber mot å være premissleverandør i våre fagområder

NordiConsult er et tredjeparts linjeinspeksjonsselskap som jobber mot å være premissleverandør i flere av våre fagområder. Vi er innovative og består av et faglig tungt miljø både innen forskning, teknologi, metode og arbeid ute i feltet. Som et viktig ledd av dette holder vi kurs, gjør opplæring ute i feltet og gjennomfører seminarer der vi sørger for at alle blir faglig utfordret. Seminarene er et viktig ledd i å fange opp hverdagen og situasjonene som kan oppstå ute i feltet. Vi skaper engasjement og samhold med artige workshops, og stiller sterkt med aktuelle foredrag og viktige faglige diskusjoner! Vårt mål er å være det beste uavhengige inspeksjonsselskapet innen vårt fagfelt.