Vår klima- og miljørapport

NordiConsult sertifiseres som Miljøfyrtårn

I NordiConsult har vi i mange år jobbet med å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø. Som vi har vært inne på tidligere, har vi de siste månedene jobbet med vår klima- og miljørapport. Den er nå innsendt til Miljøfyrtårn for sertifisering. Vi håper sertifiseringen foreligger i løpet av april 2022, og vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel.

Som Miljøfyrtårn-bedrift kan vi dokumentere våre miljøprestasjoner i den daglige driften. Og vi kan verifisere at driften til NordiConsult er i samsvar med kravene i Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn bygger på 8 av 17 av FNs bærekraftmål. Dette er et viktig ansvar vi som bedrift tar i forbindelse med FNs Bærekraftsmål mot 2030.

Vi har gjennomført en grundig prosess med fokus på systemene og rutinene våre sammen med Dynabyte Consulting. Målet har vært å sikre at NordiConsult ivaretar miljøhensyn i den daglige driften. I prosjektene våre å sørge for at vi ivaretar de ansattes behov og deres sikkerhet.

Vi har stilt Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting et par spørsmål i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Dynabyte Consulting har bistått NordiConsult i prosessen.

I forbindelse med at vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres, lurer vi på hvorfor Miljøfyrtårn er viktig for NordiConsult?

– Miljøfyrtårn er et anerkjent system som stiller krav til bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Kriteriene vi må følge for å bli Miljøfyrtårnsertifisert gir oss verktøy for å jobbe konkret, helhetlig og langsiktig med tiltak. Tiltakene vil forbedre miljøprestasjonene våre innen indre og ytre miljø, sier Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS.

Hun legger til at det har vært viktig for NordiConsult å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningene på indre og ytre miljø i mange år.

Som Miljøfyrtårn-bedrift kan vi dokumentere våre miljøprestasjoner i den daglige driften. Vi kan verifisere at driften til NordiConsult er i samsvar med kravene i Miljøfyrtårn.

NordiConsult / Foto: Moi Impact

Hvordan blir prosessen videre etter Miljøfyrtårnsertifiseringen?

– Etter at vi har blitt sertifisert må vi re-sertifiseres hvert tredje år. Dette gjør at virksomheter som ønsker å jobbe med oss, ser at vi kan møte forventingene til etikk, bærekraft og ansvarlighet. Vi ser at leverandører oftere stiller krav til hverandre om sertifisering. Det blir mer og mer vanlig å stille krav om Miljøfyrtårnsertifisering i konkurranser. Sertifiseringen er derfor med på å skape tillit til miljøaspektet av driften vår, sier Louise Arnesen.

Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel

Om du ønsker å få tilsendt vår klima og miljørapport, kan du ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com