NordiConsult er Miljøfyrtårn

NordiConsult går nå foran og tar miljøansvar sammen med 8713 virksomheter i Norge. Miljøfyrtårn er det mest brukte miljøsertifikatet i Norge, du kan søke opp hvilke virksomheter som er sertifiserte her. Å være Miljøfyrtårnsertifisert innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere miljøbelastningen. 

Hvorfor er det viktig for NordiConsult å være Miljørfyrtårn?

– Først og fremst er det viktig for oss å ivareta de ansattes behov og sikkerhet, og ta miljøhensyn i den daglige driften. Det har i mange år vært viktig for oss å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø, sier daglig leder Kristian Mjølnerød.

– Vi er veldig stolte over å være Miljøfyrtårn! Det er viktig å fokusere på bærekraft, og for oss er det viktig å bidra til innovasjon i bransjen med vår teknologi og metode, som medfører vesentlige besparelser for nettselskaper og som har positiv effekt på ytre miljø.

På sykkel eller til fots

Måten vi jobber systematisk med miljøtiltak i vår jobbhverdag er blant annet ved bruk av fremkomstmidler slik som sykkel og fremkomst til fots ute i felt. Det minimale avfallet vi har, fraktes tilbake til kontor og lager for kildesortering. Vi sørger for nødvendig kursing og opplæring av alle ansatte og innleide konsulenter og avholder årlige HMS-seminarer. Vi støtter FNs Bærekraftmål mot 2030 ved å rette fokus på verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaforandringene.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og innleide ressurser. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet.

Du kan lese mer om NordiConsult, klima og miljø i vår rapport. 

Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel

For hvert år leverer vi en klima- og miljørapport som tilgjengeliggjøres ved forespørsel. I rapporten vil du finne status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en fremdriftsplan for ytterligere forbedring av våre miljøprestasjoner. 

Kontakt daglig leder Kristian Mjølnerød for tilgjengeliggjøring av rapporten: km@nordiconsult.com