Hvordan få ned risikoen når man skal klatre i en
stolpe? Nettpartner fellessamling 2023

NordiConsult hos Nettpartner

Foredrag om råtekontroll på Nettpartner konferansen.

Som 1 av 4 hovedtalere ble året ble sparket i gang med noen spennende dager
på Nettpartner sin fellessamling i på Gardermoen. Gjennom 4 sesjoner og totalt
450 Nettpartner ansatte, presenterte NordiConsult hvordan man gjør råte og
mekanisk skadekontroll, samt 9 punkter på hvordan man som montør kan få ned
noe av risikoen før man klatrer i stolpene.

Høydepunktene fra vårt innlegg på konferansen

Gjennom 4 sesjoner presenterte linjeinspktør Frank Pettersen, hvilke
inspeksjonskrav som gjelder og at Sintef Energiforsk og REN er førende for
anbefaling av metodevalg. Sammen med Daglig Leder, Kristian Mjølnerød, ble
det vist eksempler på ulike råte- og mekaniske skader. Informasjon om hvor vi
som oftest finner råte, og sikkerhets tips om hvordan en energimontør selv kan
sjekke stolpen før han eller hun klatrer opp i en stolpe. Instrukser som er
utarbeidet for Nettpartner sine energimontører ble også presentert.

Inspeksjons krav til Netteier – DSB / Sintef 

  • På stolper som er eldre enn 20 år skal det i løpet av en 10 års periode utføres en tilstandskontroll, inklusiv råtekontroll. 
  • REN har en anbefalt metode for råtekontroll av trestolper, som innebærer at stolpene også skal inspiseres for råte i og under jordsbåndet.
  • «Feildiagnoserte stolper kan føre til ulykker, driftsavbrudd eller for tidlig utskiftning» – Sintef Energiforskning.

Valg av kontrollmetoder bestemmes ut fra nettselskapets krav til sikkerhet/nøyaktighet og hvor raskt og enkelt den kan utføres. 

Sintef Energiforsk og REN er førende for anbefaling av metodevalg:

  • REN gjennom sitt skadeberegningsprogram.
  • Sintef gjennom ulike publikasjoner og gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter de siste 30 årene. 
  • NordiConsult gjennom 17 års forskning og praktisk erfaring. 

Når kommer det på hvitt bånd, og eventuelt klatreforbud?

Norm i Norge og Sverige, utarbeidet av REN og Sintef Energi:

  • Er stolpen skadet mer enn 20 % skal det påføres HVITT BÅND
  • Dette betyr at en stolpe som har 75 % eller mindre i reststyrkeverdi, påføres HVITT BÅND eller KLATRE FORBUD
  • Er det andre skader, mangler og avvik som tilsier at det er farlig å klatre i stolpen, skal det påføres klatreforbud.
  • Det er viktig at det brukes tabeller og at stolpene klassifiseres.

.

Målet med råte – og mekanisk kontroll er å begrense muligheten for ulykker.

Om Nettpartner – Størst innen elektrisk infrastruktur

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. Nettpartner tilbyr et bredt spekter av tjenester innen distribusjons-, regional- og sentralnett og bane. Selskapet tilbyr også byggestrøm og provisoriske anlegg til privat- og bedriftskunder, belysning og veilys til offentlige og private aktører og komplette utviklingsprosjekter for det grønne skiftet.

Vil du vite mer om hvordan råtekontroll utføres i 2023?

Følg med i våre kanaler på LinkedIn, Facebook og YouTube, og ønsker du mer informasjon; ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

Ukentlig oppdaterer vi NordiConsult Aktualitet med spennende saker om
energibransjen, råtekontroll, stolpelivet og gode historier med våre
samarbeidspartnere. Denne uken får du noen av høydepunktene fra
NordiConsult sitt bidrag til konferansen.