Hva er råtekontroll?

Hva er råtekontroll?

Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen. Råtekontroll er en lovpålagt systematisk tilstandskontroll av alle trestolper, som nettselskapene i Norge utfører hvert tiende år. Hensikten er å ivareta sikkerhet og unngå fare for liv og nærmiljø. Råtekontroll skal sikre en trygg og stabil strømleveranse.

Hvordan gjennomføres råtekontroll?

Når vi utfører råtekontroll bruker vi en hammer for å banke og høre etter om stolpen er svak. Deretter borer vi gjennom stolpen i 30 graders vinkel med en resistograf, som gir oss et avstøp av stolpen. Dersom avstøpet viser råte, gjentas prosessen på flere steder på stolpen. Avstøpet av stolpen vil viser hvor mye stolpe som er innvendig. Resistografen bruker et 3 mm tynt bor som ikke skader stolpen.

Etter vi har avdekket hvor mye stolpe som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har.

På denne måten kan tele- og nettselskap som er våre kunder, vite hvor skadet stolpen er og om stolpen skal kategoriseres med «klatreforbud», eller når den må byttes ut. Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med ulik reststyrkeverdi og kategoriseres den, slik at sikkerhet og vedlikehold overholdes i samsvar med REN.

Hva er inspeksjonskravene for råtekontroll?

Inspeksjonskrav til Netteier – DSB/Sintef

  • På stolper som er eldre enn 20 år skal det i løpet av en 10 års periode utføres en tilstandskontroll, inklusiv råtekontroll. 
  • REN har en anbefalt metode for råtekontroll av trestolper, som innebærer at stolpene også skal inspiseres for råte i og under jordsbåndet.
  • «Feildiagnoserte stolper kan føre til ulykker, driftsavbrudd eller for tidlig utskiftning» – Sintef Energiforskning.

Valg av kontrollmetoder bestemmes ut fra nettselskapets krav til sikkerhet/nøyaktighet og hvor raskt og enkelt den kan utføres. 

Valg av kontrollmetoder bestemmes ut fra nettselskapets krav til sikkerhet/nøyaktighet og hvor raskt og enkelt den kan utføres. 

Video om råtekontroll