Livsviktig jordplatemåling

Er ikke overgangsmotstanden målt riktig, kan det i ytterste konsekvens være fare for liv. NordiConsult har lang erfaring innen jordplatemåling som er spesielt viktig for å unngå farlige berøringsspenninger. Måling av overgangsmotstand, eller jordplatemåling, er viktig for sikkerheten til de som arbeider på anleggene og lokalbefolkningen.

Hva er det som egentlig skjer når det kommer et lynnedslag?

Sommeren er høysesong for lynnedslag, og selv om lynet ikke slår ned i umiddelbar nærhet, kan lynnedslaget følge strømførende linjer og slå rett inn i et anlegg – som kan ha store konsekvenser. Derfor er det viktig å måle overgansmotstanden, slik at lynet slår ned i jorda.

Slår lynet ned i strømnettet til nettstasjonen, kan overspenninger forflytte seg og følge strømnettet rett inn i anlegget som kan eksplodere. Dette kan være livsfarlig, i tillegg kan overspenninger gi skader på kabler, koblingspunkter og el-utstyr.

Kontakt oss om du vil vite mer om jordplatemålinger.

Vi gjennomfører måling med den metoden du ønsker:

• Potensial falls-metoden med 9 punkt fremover måling og to bakover målinger.
• Potensial falls-metoden med 2 punkt fremover måling og to bakover målinger.
• Måling av jordmotstand ved bruk av jordsystemstang.
• Kurve-metoden / Fullskala metoden.

Her kan vi gjennomføre jordplatemålinger:

• Nettstasjoner.
• Master med gjennomgående jord.
• Jordelektroder; avledere, gnistgap, brytere.
• Alle steder der det er jordelektroder nedført til jord.

Foto: Johannes Plenio | Unsplash