NordiConsult skal inspisere høyspentstolpene til Arva

NordiConsult - Foto Alexis Mette - Unsplash

Arva inngår 4 års rammeavtale på linjeinspeksjon

– Det er viktig for Arva at tjenesteleverandører leverer etter avtalt kvalitet og til avtalt tid. Det skal være trygt å jobbe på Arvas anlegg. Det er derfor viktig at alle tjenesteleverandører har fokus på gode HMS-rutiner, sier Kristoffer Azar Lossius, vedlikeholdsingeniør i Arva.

Arva hadde nylig en anbudsrunde for utførelse av tilstandskontroll på høyspenningslinjer fra bakken.

Hvordan har prosessen vært med å velge inspeksjonsselskap for Arva?

– Arva gikk ut i markedet med en konkurrase på utførelse av tilstandskontroll av høyspenningslinjer fra bakken, forteller Kristoffer Azar Lossius. NordiConsult leverte et godt tilbud som endte opp med å vinne anbudet.

Hva er den avgjørende årsaken til at dere velger NordiConsult?

– Blant alle tilbyderne var det NordiConsult som scoret best samlet sett på pris, gjennomføringsevne, kompetanse og HMS. Dermed ble NordiConsult tildelt oppdraget.

.

Kristian-Mjølnerød - NordiConsult

Har du spørsmål?

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker vår bistand.

La våre erfarne linjeinspektører ta jobben med å evaluere linjene – så kan dere ta beslutningene på bakgrunn av underlaget vi presenterer.

NordiConsult AS, daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

.

.

Tekst: NordiConsult/Moi Impact Foto: Alexis Mette | Unsplash