Elvia velger NordiConsult for linjeinspeksjon

Elvia AS tildeler kontrakt til NordiConsult - Jespersen - Mjølnerød

På bildet fra venstre: Jørn-Ove Jespersen, Seniorrådgiver Anskaffelser i Elvia AS og Kristian Mjølnerød, daglig leder i NordiConsult AS.

Elvia velger NordiConsult for inspeksjon av sine linjer, og har blitt tildelt en rammeavtale på to år – og ytterligere opsjon på to. Kontrakten innebærer behandling av fellesføringssøknader og tilstandskontroll av alle lavspent-, høyspent- og regionalnett linjene i konsesjonsområdet Sør.

– NordiConsult har et bredt fagmiljø innen inspeksjon av linjer med inspektører som har arbeidet mange år i bransjen. Denne rammeavtalen gir oss en fin plattform for videre vekst i det norske markedet, sier Kristian Mjølnerød, daglig leder i NordiConsult AS.

Scorer høyt på fagkompetanse

– Nordiconsult har levert et meget godt beskrevet tilbud, og har en god ressursoversikt og gode ressurser, og har derfor fått tildelt noe høyere score, forteller Jørn-Ove Jespersen, senior rådgiver anskaffelser i Elvia AS.

I tillegg har NordiConsult en meget god risikovurdering beskrevet i eget dokument med RISK-matrise, og gode beskrevne rutiner med blant annet systematisering av sidemannskontroll.

Miljøvennlig og bærekraftig metode

Elvia AS forteller at metodene NordiConsult presenterer gir stor verdi med tanke på utsettelse av stolpeskift.

– Det blir spennende å gjennomføre kontrakten med Elvia, forteller Mjølnerød. I kontrakten er det en alternativ metode, som medfører til dels store besparelser for Elvia, noe som både er miljøvennlig og bærekraftig. Vi vil komme tilbake til dette når det skjer.

Foto: NordiConsult Tekst: Jennifer Moi | Moi Impact