1 av 4 nettstasjoner har for dårlig jording

NordiConsult - Jordplatemåling - Foto - Jennifer Moi

Hver fjerde nettstasjon tilfredsstiller ikke kravet

– NordiConsult har de tre siste årene foretatt mer 2 000 jordplatemålinger på nettstasjoner. Og det vi ser er at 25% av alle nettstasjoner ikke tilfredsstiller kravet til berøringsspenning, sier Kristian Mjølnerød i NordiConsult AS

Det er bare å få opp jordplatemåling på agendaen for årlig målinger.

.

5 viktige punkter på hvorfor man skal gjennomføre jordplatemåling:

  1. Sikkerhetsvurdering: Målinger av motstandsmomentet gir innsikt i systemets stabilitet og sikkerhet. Dette er avgjørende for å sikre en pålitelig og trygg strømleveranse.
  2. Forebygging av feil: Ved å overvåke motstandsmomentet regelmessig, kan man identifisere eventuelle avvik eller potensielle feil i utstyret tidlig, og dermed unngå uventede sammenbrudd og produksjonstap.
  3. Optimalisering av ressurser: Nøyaktige målinger hjelper til med å optimalisere vedlikeholdsplaner og ressursallokering, slik at man kan utføre nødvendig vedlikehold på riktig tidspunkt og unngå unødvendige utgifter.
  4. Levetid og ytelse: Målinger av motstandsmomentet gir informasjon om utstyrets levetid og ytelse, slik at man kan planlegge oppgraderinger eller utskiftninger for å opprettholde effektiviteten og påliteligheten til nettstasjonene.
  5. Overholdelse av regelverk: Målinger av motstandsmomentet er påkrevd i henhold til bransjestandarder og forskrifter for å sikre at nettstasjonene oppfyller nødvendige krav til sikkerhet og drift.

.

Har du spørsmål?

Kontakt oss om du har spørsmål og vil vite mer om jordplatemåling: NordiConsult AS ved daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

Tekst: NordiConsult | Foto: Moi Impact