Forskning og utvikling

Utvikling:

NordiConsult er opptatt av å bygge en åpen og inkluderende kultur, der vi er tidlig ute med å tilby nye metoder og kunnskap. Vi skal selv ta initiativ til utvikling og nye, mer effektive løsninger sammen med våre kunder.

Forskningsprosjekter

NordiConsult er medlem av REN, og deltar også i to forsknings/innovasjonsprosjekter:
 
«Råtekontroll og restlevetidbergeninger» i regi av Sintef Energi og Energi Norge
 
Søknad på IFU-prosjekt for å utvikle modell og verktøy som analyserer sammenhengen mellom den tekniske tilstanden til en linje, ytre påvirkning, forvitring av anlegget – og hvordan dette utvikler seg fremover i tid. I regi av Wiseline AS.