Menneskene og mastene

Uansett hvor høyt du har lagt lista, stiller vi med montører og inspektører som dekker kompetansekravene. Våre folk er bla kvalifiserte elektromontører, i tillegg har flere utdanning og erfaring i planlegging / linjedesign og bygging av linjer.

Kontrakter, lover og HMS

NordiConsult overholder alltid lover og regler når det gjelder arbeidskontrakter, arbeidsmiljøloven, helse miljø og sikkerhet. For oss er det viktig at de ansatte føler trygghet på arbeidsplassen. Vi arbeider iht. FSE og sikkerhetskurs gjennomføres jevnlig. I tillegg kurses vårt personell i evt. spesifikke instrukser satt av deg som oppdragsgiver.

Vi samarbeider tett med advokater i både Norge og Estland, ikke minst for å gi de ansatte trygghet rundt regler og kontrakter som gjelder i de land vi operer i. Alle våre arbeidskontrakter blir lagt frem for våre kunder når vi gjennomfører prosjekter. For oss er det en selvfølge at våre ansatte blir behandlet i henhold til arbeidsmiljøloven.

Full kontroll

"Fordi vi har full kontroll, kan vi tilby våre oppdragsgivere det samme  – over hele linja!" 

Daglig leder Kristian Mjølnerød, NordiConsult, 
Email: km@nordiconsult.com
Mobil: 93441563