Visjon & filosofi

VISJON:

Full kontroll over hele linja. Fordi vi har full kontroll, kan vi tilby våre oppdragsgivere det samme – over hele linja

VÅR FILOSOFI

Hvis du gjør som du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått.
Anthony Robbins

Vi tror på verdien av å hele tiden søke etter nye og mer effektive inspeksjonsrutiner. Nå kan du kvalitetssikre stolper og master ved at vi tar oss av befaringen og gir deg rapport evaluering. Vi ønsker å gi våre kunder oversikt , fleksible løsninger som skaper lønnsomhet og ikke minst en mer effektiv hverdag.

VÅRE MÅL

For å sikre oss at vi etterlever vår visjon og beveger oss i riktig retning, har vi valgt ut tre områder der vi har satt oss konkrete mål:

RENOMMÉ:

NordiConsult skal være den aktøren i bransjen som ligger lengst foran. 

Vårt renommé ved bruk av utenlandsk arbeidskraft skal være det beste i bransjen.

HUMAN RELATION:

NordiConsult legger til rette for trygge og langsiktige forhold for de ansatte. Gode HMS- rutiner er noe av det aller viktigste når vi har folk som jobber over hele landet, under alle forhold.

UTVIKLING:

NordiConsult er opptatt av å bygge en åpen og inkluderende kultur, der vi er tidlig ute med å tilby nye metoder og kunnskap. Vi skal selv ta initiativ til utvikling og nye, mer effektive løsninger sammen med våre kunder.

FORSKNINGS-PROSJEKTER

NordiConsult er medlem av REN, og deltar også i to forsknings/ innovasjonsprosjekter:

• «Råtekontroll og restlevetidbergeninger» i regi av Sintef Energi og Energi Norge

• Søknad på IFU-prosjekt for å utvikle modell og verktøy som analyserer sammenhengen mellom den tekniske tilstanden til en linje, ytre påvirkning, forvitring av anlegget – og hvordan dette utvikler seg fremover i tid. I regi av Wiseline AS.