Råtekontroll med hund – Video

Det siste halvåret har vi testet ut om råtekontroll med hund kan være et ekstra virkemiddel til råtekontroll med resistograf. Og etter nøye testing har vi konkludert med at vi blir mer effektive, og at råtehunden bidrar til et presisjonsnivå som er langt over det vi mennesker alene klarer å levere. Derfor kan vi nå i tilby råtekontroll med hund i tillegg til råtekontroll med resistograf fra NordiConsult.

Er du nysgjerrig på den nye satsningen? Kontakt oss – og ta en titt på denne filmen! Følg oss på Youtube der vi har publisert flere gode råtefilmer.

Råtekontroll med hund – NordiConsult sin nye satsning!

Kontakt oss om du vil vite mer; Daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

Foto: Moi Impact Agency – Jennifer Moi | Video: Kubrix Film & Foto – Morten Willoch Værø