Våre inspektører om SJA, HMS og arbeidsmiljø

Hvordan er miljøet og samarbeidet mellom inspektører når de jobber i hvert sitt geografiske område? Hvordan har de det, og hva er det som er viktig for å sørge for at alle inspektørene kommer seg hjem i sikkerhet etter en arbeidsdag ute i et felt som kan by på mange utfordringer? Vår prioritet er å […]