1 av 4 nettstasjoner har for dårlig jording

NordiConsult - Jordplatemåling - Foto - Jennifer Moi

Hver fjerde nettstasjon tilfredsstiller ikke kravet – NordiConsult har de tre siste årene foretatt mer 2 000 jordplatemålinger på nettstasjoner. Og det vi ser er at 25% av alle nettstasjoner ikke tilfredsstiller kravet til berøringsspenning, sier Kristian Mjølnerød i NordiConsult AS Det er bare å få opp jordplatemåling på agendaen for årlig målinger. . 5 […]

Livsviktig jordplatemåling

Er ikke overgangsmotstanden målt riktig, kan det i ytterste konsekvens være fare for liv. NordiConsult har lang erfaring innen jordplatemåling som er spesielt viktig for å unngå farlige berøringsspenninger. Måling av overgangsmotstand, eller jordplatemåling, er viktig for sikkerheten til de som arbeider på anleggene og lokalbefolkningen. Hva er det som egentlig skjer når det kommer […]