Råtekontroll av stolper med resistograf gir deg full kontroll over hele linja

Vi er et tredjeparts inspeksjonsselskap som har fokus på råtekontroll av stolper med resistograf, som kontrollerer Tele- og energistolper over hele Norge. Vi gjennomfører råtekontroll og mekanisk kontroll av stolpene. Vi sjekker alle andre avvik og kategoriserer og graderer alle avvik. Vi kontrollerer kabelskap, gjennomfører jordplatemåling og utfører utregninger for fellesføringssøknader.

Råtekontroll av stolper med resistograf gir deg full kontroll over hele linja

Vi er et tredjeparts inspeksjonsselskap som har fokus på råtekontroll av stolper med resistograf, som kontrollerer Tele- og energistolper over hele Norge. Vi gjennomfører råtekontroll og mekanisk kontroll av stolpene. Vi sjekker alle andre avvik og kategoriserer og graderer alle avvik. Vi kontrollerer kabelskap, gjennomfører jordplatemåling og utfører utregninger for fellesføringssøknader.

Velkommen til Nordiconsult

NordiConsult er et uavhengig tredjeparts inspeksjon selskap som har fokus på å gjennomføre gode inspeksjoner på elektrisitet- og telenettet. NordiConsult har levert tjenester til offentlig og privat sektor’ siden 2005.
 
NordiConsult AS er i dag et ledende selskap i bransjen som har spesialkompetanse på vurdering av komponenter og tilstandskontroller av linjer fra 0,23 v til 132 kV, samt måling av overgangsmotstand.
 
Vi blir foretrukket som leverandør basert på vår metode, våre erfarne montører og tilknytning til forskningsmiljøer.

Hold deg oppdatert, les siste nytt:

Hold deg oppdatert. Les våre siste nyheter her:

Hva er råtekontroll?

Råtekontroll av trestolper, inngår som oftest når stolpeeier gjennomfører en lovpålagt 10 årlig befaring av linjene. Målet er å avdekke om mastene har noen form for skader, som enten kan være så alvorlig at den er til fare for omgivelsene, eller som kan være til fare for de som skal arbeide i mastene.

De fleste ulykker man har hatt i forbindelse med bygging eller rivning av linjer, er stolper som har knekt akkurat der det er råte.

Hvordan utføre råtekontroll?

Når vi utfører råtekontroll bruker vi en hammer for å banke og høre etter om stolpen er svak innvendig. Deretter borer vi gjennom stolpen i 45 graders og 90 graders vinkel med en resistograf, som gir oss et avstøp av stolpen. Dersom avstøpet viser råte, gjentas prosessen på flere steder på stolpen. Avstøpet av stolpen vil viser hvor mye stolpe som er innvendig. Resistografen bruker et 3 mm tynt bor som ikke skader stolpen, og er derfor ansett som en ikke-destruktiv metode

Etter vi har avdekket hvor mye stolpe som er skadet, sjekker vi det opp mot diameteren på skadestedet, og så finner vi reststyrkeverdien på hver enkelt stolpe. Er stolpen 100% ok så er det ingen skade på stolpen. Har stolpen mer enn 25% skadeomfang, monterer vi et hvitt bånd på stolpen. Det hvite båndet indikerer at stolpen er skadet, og at man skal sikre seg ekstra hvis man skal klatre i stolpen.

Fakta om råtekontroll

  • Lovpålagt systematisk råtekontroll av trestoler
  • Gjennomføres hvert tiende år, etter den første tyveårskontrollen.
  • Vi avdekker om stolpen skal skiftes ut, om den kan stå eller om den må forsterkes.
  • Målet med råtekontroll er å gi vedlikeholdsavdelingene presise resultater å jobbe med, slik at de kan ta de mest lønnsomme beslutningene i sin vedlikeholds strategi. 
  • Råtekontroll med resistograf er en systematisk metode for å avdekke råte i en trestolpe.
  • Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med reststyrkeverdi slik at stolpen kan kategoriseres.
  • REN har en anbefalt metode for råtekontroll av trestolper, som innebærer at stolpene også skal inspiseres for råte i og under jordsbåndet.
  • Valg av kontrollmetoder bestemmes ut fra nettselskapets krav til sikkerhet/nøyaktighet og hvor raskt og enkelt den kan utføres.

Hva er en resistograf?

En resistograf er et tysk måleinstrument som brukes for å avdekke råte og gi oss et avstøp av stolpen på innsiden. Grafen og tallverdiene som presenteres, gir et avtrykk av råteangrepet i stolpen. Når vi har avdekket hvor mye stolpe som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har og vi kan dermed begynne å regne ut hvor mye levetid mastepunktet/stolpen har.

I dag er det å anse som en av de bedre instrumentene i markedet og instrumentet/ metoden brukes over hele verden.